วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หยุดเรียนวันสิ้นปีวันที่ 1 มกราคม 2558

หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่วันที่ 5 มกราคม 2558

สอบปฎิบัติ วิชาพิเศษวันที่ 9 มกราคม 2558

กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนเทพนารีวันที่ 10 มกราคม 2558

วันเด็กแห่งชาติวันที่ 12 มกราคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557วันที่ 14 มกราคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557วันที่ 15 มกราคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557วันที่ 16 มกราคม 2558

หยุดเรียนวันครูวันที่ 19 มกราคม 2558

สอบ Pre O-net ม.3 สอบ Pre Lass ม.2วันที่ 27 มกราคม 2558

วันสถาปนายุวกาชาดวันที่ 31 มกราคม 2558

สอบ O-net ป.6,ม.3วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

สอบ O-net ม.3วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

สอบ O-net ม.6วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

สอบ O-net ม.6วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักเรียนในระดับ ชั้นม.6วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

สอบ Lass นักเรียนระดับชั้น ป.2,ป.5,ม.2วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมธรรมสัญจรวันที่ 4 มีนาคม 2558

วันมาฆบูชาวันที่ 6 มีนาคม 2558

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6วันที่ 9 มีนาคม 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักเรียนในระดับ ชั้นม.3, ม.4, ม.5วันที่ 11 มีนาคม 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักเรียนในระดับ ชั้น ป.1 - ม.2วันที่ 14 มีนาคม 2559

ปิดภาคเรียนที่ 2/2559วันที่ 16 มีนาคม 2559

เปิดเรียน Summerวันที่ 27 เมษายน 2558

เปิดเรียนปรับฐานวันที่ 2 พฤภาคม 2558

รับสมุดรายงาน ป.พ.6 (สมุดพก)วันที่ 14 พฤภาคม 2558

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559Copylight © 2013 Thepnaree School Phrae.
๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยนเทพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 449 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝรกิจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำบ๏ฟฝ๏ฟฝูง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝูง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 54130